Ymodifiering av sinterstål för förbättrad utmattningshållfasthet

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 520 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2012
Status Avslutat