Tailoring of Surface Structure of Sintered Parts for Enhanced Fatigue Performance

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Funding from Vinnova SEK 2 520 000
Project duration October 2008 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01719

Page statistics