Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Yepstr - ge ALLA unga en chans att lyckas i arbetslivet

Diarienummer
Koordinator YEPSTR AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att skapa en skalbar lösning där företag kan anlita extrapersonal. Vi har framgångsrikt nått det målet och har nu automatiserat de viktigaste stegen så att vår företagslösning växer av sig självt. Idag har över 140 företag använt appen. Under projektet så fick vi oväntade förfrågningar på större volymer rekryteringar (dvs över 100 ungdomar), vilket inte är hanterbart i en app. Vi kommer därför påbörja utvecklingen av en desktop-lösning i höst.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med en skalbar företagslösning för vår app, var förväntningen en fördubblad omsättningen de kommande åren. Givet nuvarande tillväxttakt så bör detta mål uppnås redan under 2020. Yepstr tar en knapp marginal på de privatuppdrag som förmedlas i appen. För företagsjobb är marginalen större, med en administrationskostnad på ca 40-50 kr/tim. Nu, med en förbättrad företagslösning så ökar andelen företagskunder i relation till privatkunder vilket gör att vi räknar med fördubblad omsättning redan 2020.

Upplägg och genomförande

Relativt tidigt upptäckte vi att vi inte skulle ha tillräckligt med ungdomar på plattformen under sommarperioden så vi behövde prioritera upp det under april. Detta ledde till något högre personalkostnader men balanserades sedan då utvecklingstakten var högre än förväntat. Omprioriteringen var framgångsrik och ledde till att vi lyckades attrahera två större företagskunder såsom Järvaveckan men även ett större fastighetsföretag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00502

Statistik för sidan