XEVCO - X-ing Elkraft & Vagnselektronik COmpetens

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 13 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI