WS Feministiska framtider

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - januari 2011
Status Avslutat