WS Feminist futures

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration March 2010 - January 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00800

Page statistics