Women on Wheels

Diarienummer 2015-03773
Koordinator Living Cities Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Mångfaldslabbet - normkritisk innovation genomförandeprojekt 2015

Syfte och mål

Vårt mål är att stärka kvinnors frihet och livskvalitet med hjälp av ett av världens billigaste och mest miljövänliga transportmedel: cykeln. Det finns otroliga många kvinnor i världen som inte cyklar på grund av att de bor på orter där cykling exempelvis inte anses kvinnligt, attraktivt eller moraliskt. I utvalda länder där kvinnor i hög utsträckning inte cyklar vill vi verka för att förändra attityden kring kvinnors cykling, förbättra infrastrukturen och säkra tillgången till en cykelmodell som är anpassad till kvinnornas behov.

Förväntade effekter och resultat

De kommande tre åren kommer vi att utveckla innovativa angreppssätt och lösningar inom cykeldesign, infrastruktur och attitydförändringsarbete. Som ett resultat av vår verksamhet förväntar vi oss att se en ökning av antalet kvinnor som cyklar på de platser där vi bedriver projekt, och därmed en större rörlighet för dessa kvinnor. Vi kan också komma att se en minskning av motoriserad transport på många av dessa platser. Vi kommer även att färdigutveckla vår affärsmodell för att kunna driva vår verksamhet i större skala och skapa ett socialt företag som kan stå på egna ben.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska ta fram en ´verktygslåda´ som kommer att utvecklas och testas i lokala sammanhang. Verktygslådan ska innehålla metoder för att adressera de problem och faktorer som hindrar kvinnor från att cykla. Det handlar bland annat om: * Att designa en cykel som än anpassad för kvinnor och deras transportbehov. * Att skapa en infrastruktur för cykling som tar hänsyn till kvinnors förutsättningar. * Att förändra de attityder som hindrar kvinnor från att cykla. Verktygslådan kommer att erbjudas till våra kunder: städer, ideella organisationer och privata företag som delar vår vision.

Externa länkar

Living Cities Kota Kita Göteborgs Universitet Big Words Project Website - Women on Wheels Trafikutredningsbyrån

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.