Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Women on Wheels

Diarienummer
Koordinator Living Cities Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Kan vi återuppfinna cykeln och få fler kvinnor att cykla? Det var utgångspunkten för vårt projekt för tre år sedan. Vår utgångspunkt har haft användarna i fokus och ett normkritiskt angreppssätt. ”Vi” har varit ett stort projektteam av praktiker, forskare och aktivister från hela världen som jobbar inom många olika ämnesområden. Tillsammans har vi genomfört pilotprojekt i Botkyrka, Linköping, Solo och Banda Aceh (Indonesien), Yangon (Myanmar) och New Delhi (Indien) för att utveckla och testa lösningar för att få fler att cykla. Erfarenheterna är nu redo att testas i nya sammanhang.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till en förändrad diskurs kring jämlik cykling. Det breda projektteamet (över 110 personer har varit involverade i projektet) har bidragit till en bred spridning av idéerna. I pilotprojekten har många människor nåtts av projektets effekter, och intresset som genererats inom kommunerna förväntas leda till ett förändrat arbetssätt och mer investeringar för jämlik cykling. Arbetet har utrustat projektparterna med nya metoder, kompetens, nätverk och erfarenhet. Detta är en viktig resurs framöver och är redan en integrerad del av de tjänster vi erbjuder

Upplägg och genomförande

Lokal kontext är avgörande för alla lösningar. Genom projektet utvecklade vi en ’verktygslåda’ för att analysera, hitta lösningar och genomföra förbättringar för att få fler kvinnor att cykla i olika kontexter. Vi använde denna för att ta fram nulägesbilder och åtgärdsförslag, tillsammans med användarna själva. Och vi testade flera innovativa lösningar. Parallellt med detta byggde vi upp en kunskapsbank genom sammanställning av forskning inom området och en ’best practice’-samling med innovativa lösningar från hela världen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03773

Statistik för sidan