Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

WiSCoN - Konceptnod för utvärdering av trådlösa sensorer

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6200 CTP
Bidrag från Vinnova 2 345 500 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att bygga en kunskapsgrund att stå på inför framtida implementation av trådlösa och självförsörjande sensorer i fordon. För att nå det målet skulle en platformslösning tas fram för att utvärdera olika harvesterlösningar. I slutändan utrustats fem sensorer med harvesterkomponenter och utvärderades i lab. En av dem utvärderades närmare i ett fordon. Kunskapsläget för fortsatt arbete mot en trådlösare fordonsmiljö är gott och ett antal projekt är i uppstartsfas för att ta över där WISCON slutade.

Resultat och förväntade effekter

Demonstratorerna visade att samtliga lösningar kunde generara tillräckligt med energi för att kunna sända relevant information. Dock krävs handpåläggning på systemnivå då energy harvesting lämpar sig bäst för event styrda uppdateringar och dagens system är till största delen tidsstyrda. Slutsatsen angående den pieoelektriska harvestern i huvuddemonstratorn är att den är mindre lämpad för allmänna sensorapplikationer då dess smalbandiga gör den extremt installationsberoende och körcykelsberoende.

Upplägg och genomförande

AB Volvo utsågs till projektkoordinator och bidrog med fordon- och sensorkunskap, fordonet för huvuddemonstratorn, samt design av sensorplatformarna. Halmstad bidrog med expertis inom kommunikationsområdet och Chalmers med grundläggande teknologistudier samt utveckling av en av demonstratorerna (i form av ett examensarbete). Trots förskjutning i tidsplanen pga längre utvecklingstider än planerat fullföljdes projetet inom tidsramen, dock med en något minskad valideringstid i fordont.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02109

Statistik för sidan