Wettability and Tribocorrosion behavior of Metal-on-Metal implants in protein rich environments

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 745 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00983

Statistik för sidan