Wettability and Tribocorrosion behavior of Metal-on-Metal implants in protein rich environments

Diarienummer 2008-00983
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 745 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2013
Status Avslutat