Wettability and Tribocorrosion behavior of Metal-on-Metal implants in protein rich environments

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Funding from Vinnova SEK 2 745 000
Project duration December 2008 - March 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00983

Page statistics