Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

WAVE - Vatten för livskraftig miljö

Diarienummer
Koordinator Svenskt Vatten AB
Bidrag från Vinnova 1 446 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att mobilisera aktörer med engagemang och drivkraft för ett paradigmskifte i hur vi hanterar vatten. Målsättningen har varit att utforma ett förslag till ett kraftfullt program för aktörs- och missionsdriven systeminnovation för vattenhantering mot visionen ”Sustainable Water for All 2050”. Förberedelseprojektets konkreta resultat är en ansökan om ett nytt strategiskt innovationsprogram till utlysningen Impact Innovation.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i ett starkt programförslag och ansökan till Impact Innovation. Programförslaget samlar 6 partners och 54 aktörer från offentlig och privat sektor, forskning och innovation samt ideella organisationer från relevanta sektorer. Deras engagemang manifesteras genom en betydande medfinansiering (kontant och egenfinansiering) samt ett stort antal timmar för att driva omställningen genom programmet. Programmet har en omställningslogik, programstruktur och organisation för aktörs- och missionsdriven systeminnovation för hållbar vattenhantering.

Upplägg och genomförande

Arbetat har varit aktörsdrivet, öppet och inkluderande. Dess huvuddelar var: i) Engagera relevanta aktörer för att driva omställningen genom programmet. Det har varit stort engagemang från alla sektorer i samhälle och näringsliv i arbetet. ii) Utarbeta en programstruktur, omställningslogik och programkontor för programmet. Nödvändiga organisationer och kompetenser för att driva detta i programkontoret har identifierats och engagerats för att utarbeta starkast möjliga programförslag. iii) Skriva en ansökan och skicka in till Vinnova i enlighet med utlysningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-03688

Statistik för sidan