Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VRI-Proaktiv - Kliniskt IT-verktyg för att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Infektionskliniken, Solna
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med initieringsprojektet var att utföra en behovsanalys, identifiera produktkrav, bygga en konstellation, samt söka fortsatt finansiering för ett långsiktigt projekt som verkar för att bygga ett IT stöd som kan användas för proaktivt arbete med vårdrelaterade infektioner. Projektet har identifierat olika användares och kravställares behov (vården, näringsliv och akademi nationellt och internationellt), byggt en konstellation mellan akademi, företag och offentlig verksamhet, och skrivit en samverkansprojektansökan till Vinnova.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektanslaget från Vinnova har resulterat i en projektkonstellation där flera svenska sjukhus och akademiska institutioner verkar tillsammans med ett antal IT företag för att bygga ett IT stöd kring vårdrelaterade infektioner. Detta kommer att leda till en bred lösning som utgår från sjukvårdens behov, med målet att IT stödet ska kunna användas både nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet var följande: undersöka marknaden och identifiera potentiella intressenter och partners, samla alla intressenter till ett öppet forum där projektidén presenterades och diskuterades, definiera partners som ska vara med i projektet och tillsammans med dessa arbeta fram en projektplan för att söka framtida finansiering. Ovan utfördes i workshops och möten samt internationella studiebesök. Mera resurser än planerat lades på behovsanalys vilket resulterat i ett starkare koncept där patientens och vårdens behov är ledande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04290

Statistik för sidan