VoxLog: bärbar röstanalysator

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 1 996 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00597

Statistik för sidan