VoxLog: portable voice analyzer

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Funding from Vinnova SEK 1 996 000
Project duration May 2010 - December 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00597

Page statistics