Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag

Diarienummer
Koordinator Tricircular AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

VFB-projektet har undersökt förutsättningarna för och testat den cirkulära affärsmodellen funktionsförsäljning, PaaS, baserad på vitvaror för bostadsbolag. Testerna har kompletterats med en miljöanalys utförd med IVL, Svenska Miljöinstitutet. Fördjupande resonemang om användare, försäljning, inköp, design, digitala stöd, offentlig styrning, framtida möjligheter har förts utifrån intervjuer, litteraturstudier och studentprojekt. Resultaten har dokumenterats i 8 projektrapporter.

Resultat och förväntade effekter

Miljöanalysen visar att användarbeteende spelar stor roll för det miljömässiga o ekonomiska utfallet. När energimixen får lägre klimatpåverkan minskar den relativa betydelsen av resursförbrukningen vid användningen och effekten av all materialanvändning ökar. Tjänsten bör därför styra beteendet genom information, återkoppling och prissättning. Förmågan till leverans- och verksamhetsstyrning är avgörande för leverantörens och köparnas förutsättningar att nå resultat. Små förändringar har visat sig leda till stor kostnads- och miljöeffekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett lärande samarbete mellan projektpartnerna utifrån en kombination av praktiska tester, intervjuer, litteraturstudier och studentprojekt. Det har visade sig fungera bra för att hantera ett för alla parter nytt område. Andra intresserade, som branschaktörer och Upphandlingsmyndigheten, har tagit del av projektets metodik och resultat. Efter avslutningen kommer projektet fortsätta att informera om resultat och lärdomar via presentationer samt projektrapporter och filmer på projektets webbplats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2019-04470

Statistik för sidan