Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag

Diarienummer
Koordinator Tricircular AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - oktober 2023
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet ska ta fram modeller för upphandling och försäljning av funktioner med syfte att öka graden av cirkularitet i användningen av vitvaror. De kommer att testas i fullskaliga utvecklings- och innovationspiloter tillsammans med samhällsnyttiga, kooperativa och privata bostadsbolag i Stockholmsområdet i Sverige. Projektet har ett brett angreppssätt som hanterar nya affärsmodeller, förändrade kundbeteenden och design för cirkularitet. Modellerna ska därefter kunna spridas till andra länder.

Förväntade effekter och resultat

För att inspirera till utvecklingen av en mer cirkulär ekonomi behövs fler beskrivningar av praktiskt testade och framgångsrika cirkulära affärsmodeller. Detta projekt har potentialen att bidra till ett nationellt och internationellt gott exempel. Projektet kommer att utreda hur lösningarna ska införas, skalas upp och förvaltas samt även beskriva grunden för affärsmodellen och hur den kan nyttiggöras av fler företag. Därigenom kan projektet bidra till en generellt ökad efterfrågan på och utbud av funktionsförsäljning.

Planerat upplägg och genomförande

Större delen av det branschöverskridande arbetet utgörs av modellutveckling samt tester och utvärderingar av praktiska piloter. Analyser kommer att göras av hyresgästers upplevelser, miljöeffekter, potentialen för att skapa bättre funktionstjänster med ny produktutformning samt uppkoppling av produkterna (IoT). Arbetet stöds av löpande kommunikationsinsatser och projektledning. Avslutningsvis analyseras de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för införande av funktionsupphandling och funktionsförsäljning av produkter i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2022

Diarienummer 2019-04470

Statistik för sidan