Visualisering och IT i produkt och produktionsutveckling (VIS-IT)

Diarienummer 2012-02175
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 2 995 232 kronor
Projektets löptid september 2012 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2012-01045-en

Syfte och mål

På det stora hela har projektet kunnat uppfylla sitt övergripande syfte som var att bygga tillräckligt med kunskap om de visuella metoderna för att digitalisera dem på ett sätt som möjliggör deras användning i globala team samt för kontinuerlig förbättring utan att negativt påverka metodernas enkelhet och användbarhet.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna rörande att reducera förluster i beslutsfattande, planering och informationshantering har kunnat realiseras genom att: - det nu går att visa och se beroenden mellan olika aktiviteter och leveranser i planeringen - det går att se kopplingen mellan avvikelser och pågående åtgärder - det går att planera bättre genom att återanvända kunskap från checksheets - det går att visa hur ny kunskap (som resulterat som lessons learned från avvikelser) hänger ihop med dessa avvikelser över tid

Upplägg och genomförande

Det valda upplägget i konsortiet med industripartners som bas för kravställning och testbänk, akademi som analytiker och kunskapsbyggare och en mjukvaruleverantör som utvecklare har visat sig vara oerhört effektivt. Dessutom har den valda metoden med kravformulering i form av hypoteser vilka testas genom att implementera begränsad men komplett funktionalitet i mjukvaruprototyperna (s.k. vertikala snitt) visat sig otroligt effektiv och resulterat i kommersialiserbar mjukvara på rekordtid.

Externa länkar

Projektets hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.