virtuellt svetsnings test och prototypplattform

Diarienummer 2017-04808
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång 2017-02880-en

Syfte och mål

Ersättning av fysisk svetstest och prototyper med virtuell provning, minskar den tidskrävande iterationer och minska den enorma mängden av material, tid, och energi. I detta projekt, utvecklade en demonstratör av sådana digitala plattform för att genomföra virtuell provning och prototyper för bågsvetsning. Plattformen är består av databas, kunskapsbas och användargränssnitt. Simuleringsverktyg kan anslutas för att bygga ett test plattform. Ett test demo är tillgänglig på https://test.arc.iip.kth.se.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i följande resultat: 1. databas med med inbäddade algoritmer och regler 2. En kunskapsbas för parameterrelationer, 3. användarvänligt gränssnitt 4. koppling till simuleringsverktyg Dessa konfigurerade för att bilda den virtuella plattformen. Detta gör att processplanerare kan återanvända kunskapen från tidigare resultat så att undvika tester tidigare gjort. Underlättar det samarbetet i hela värdekedjan, inklusive eftermarknad tjänster.

Upplägg och genomförande

Industriella fallstudier hos parter användes för att testa demo:n Processparametrar samlades enligt ISO 15609-standard för Welding Procedure Specification, WPS. Regler och algoritmer utvecklades och inbäddad i databsen. Industripartnerna var inblandade i utvecklingen av databasschemat, kunskapsinsamling och definition av användningsfall. Dessa genomfördes genom ett antal fysiska och telefonmöten och workshops. Den utvecklade plattformen testades i en dag workshop där feedback ficks för att göra hjälpdokumentation.

Externa länkar

URL refers to the demonstrator. It requires username and password to test. Please contact the project leader at KTH.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.