Virtuella sensorer för gasflöden i tunga dieselmotorer

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Powertrain Control Systems
Bidrag från Vinnova 1 530 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI