Virtuell verktygskompensering - Hållbar plåtformning för morgondagens produktion

Diarienummer 2015-03480
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2015-00904-en

Syfte och mål

Projektet ska resultera i en generisk metodik för virtuell kompensering av formningsverktyg gällande plåtförtunning och formavvikelser. Genom forskningsaktiviteter kring material- och friktionsmodellering, där variabelt friktionstillstånd, elastiska verktygsdeformationer och värmeöverföring i kontakter inkluderas, avser projektet att uppnå en mycket hög träffsäkerhet vid produktdesign och processutveckling av lättviktskomponenter med korta ledtider. Nyutvecklade högavancerade kol- och rostfria stål för lättviktskomponenter studeras, liksom 7000 aluminium.

Förväntade effekter och resultat

Metodiken möjliggör att ytterligare stärka datorberäkningars träffsäkert för att utveckla hållbara plåtformningsmetoder, samt tillverka verktyg efter virtuellt underlag och därigenom komma ifrån tidskrävande och hantverksmässig inprovning och verktygsfläckning. Metodiken är av intresse för företag som utvecklar, tillverkar och använder plåtformande verktyg eller produkter. Målsättningen är att öka noggrannheten, korta ledtiden vid komponent- och processutveckling i lättviktskonstruktioner, samt öka eco-effektiviteten med 30% jämfört med dagens arbetssätt.

Planerat upplägg och genomförande

Strategin inom projektet bygger på att industriella utvecklingsbehov initieras med stöd av akademisk forskning. En industriell applikation identifieras. Förutsättningarna för produktionsanpassade formningsmetoder och funktionella krav hos demonstratordetalj specificeras. Modellerings- och analysförutsättningar anges, möjliga material och friktionsmodeller lämpliga för de valda materialen och förutsättningarna föreslås. Modellparametrar identifieras och virtuell verktygskompensering utförs tillsammans med validerande friktions- och formningsexperiment.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.