Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtuell verktygskompensering - Hållbar plåtformning för morgondagens produktion

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppnått målen gällande att studera materialegenskaper och materialmodell för de nyutvecklade materialen H800, FDX27 och Ducol 1400. Kalibrering av avancerad friktionsmodell har genomförts och konferensbidrag har publicerats på ämnet. Numeriska och experimentella studier har gjorts där skillnader mellan verktygsmaterial med olika elastiska egenskaper, triboligiska förhållanden och stela resp. elastiska antaganden analyserats. Sammantaget har nya steg tagits inom virtuell spotting. I framtida projekt bör ndustriell applikation studeras

Långsiktiga effekter som förväntas

Sammantaget har nya steg tagits mot att kunna utföra virtuell spotting med delsteg såsom avancerad friktionsmodell, metod för modellering av elastiska verktygsdeformationer och kompensering av fortuning/förtjockning. Framtida steg handlar om att förfina den avancerade friktionsmodellen för att också ta hänsyn till deformationshastigheter och temperaturökning samt studier av formningsprocess för ett industriellt case där utvärdering av virtuell spotting kan göras i syfte till att ta metoden till högre TRL-nivå inför en industriell implementering.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom olika avgränsade arbetspaket såsom; studie och kalibreing av materialegenskaper och plasticitetsmodell, kalibrering av avancerad friktionsmodell vid olika tribologiska förhållanden, metodik för verktygskompensering, FE-modellering av formning med stela resp. elastiska verktyg samt validerande formningsexperiment. Projektets olika arbetspaket har bidragit till utvecklingen av metoden för virtuell spotting där de olika komponenterna nu kan tillämtas för industriella case.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2015-03480

Statistik för sidan