Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtuell beredning av tillverkningsstationer inklusive PLC-logik

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 4 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - september 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00317_publikrapport_SV.pdf (pdf, 3424 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Reducera produktionsberedningstiden för PLC-program med 50%, genom att skapa tätare och effektivare samarbete mellan virtuell teknik och fysisk installation. Genomföra virtuell idrifttagning av komplett tillverkningscell, inklusive kompletta robot- och PLC-program, för att öka produktionseffektiviteten och därmed reducera energiförbrukningen och antalet kasserade detaljer. Hantera en allt större mängd olika fordon kopplat till ökade miljökrav vad gäller CO2 utsläpp, genom att designa mer flexibla tillverkningsstationer. öka människa och maskinsäkerhet genom att utföra virtuell simulering och verifiering av alla involverade komponenter inom en station.

Långsiktiga effekter som förväntas

En reduktion av utvecklingstiden och idrifttagningstiden genom komplett virtuell beredning när nya tillverkningssystem ska byggas, eller nya produkter ska tillverkas i existerande system. En reduktion av beredningstiden för tillverkningssystem genom användandet av en gemensam plattform i alla utvecklingssteg för att minska antalet gånger samma information måste specificeras Mer effektiva tillverkningssystem genom tillämpning av tidig verifiering och optimering av det totala beteendet, inklusive alla komponenter inom ett tillverkningssystem. En reduktion av beredningstiden genom att möjligöra automatisk generering av både PLC och kompletta robotprogram.

Upplägg och genomförande

Fordonsindustrin tvingas idag hantera ett snabbt växande antal olika varianter av fordon på grund av miljökrav på energikonsumtion och CO2 utsläpp. Dagens tillverkningssystem måste vara både effektiva och flexibla för att kunna hantera denna komplexitet. Detta sätter höga krav på ett tillverkningssystems design, utveckling och testning före implementering. Syftet med detta projekt är att skapa ett närmare samarbete mellan virtuell teknik och fysisk installation för att åstadkomma en mer effektiv produktionsutveckling som möjliggör virtuell beredning och automatisk generering av styrprogramvara. Projektet inkluderar en doktorand och fyra seniora forskare tillsammans med tio företag. En demonstrator kommer att byggas för att verifiera det föreslagna konceptet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00317

Statistik för sidan