Virtuell beredning av operationer för fordonsunderhåll UNIFICATION

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 7 955 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Huvudidén är att tillhandahålla och demonstrera innovativa lösningar som möjliggör införandet av flexibla och effektiva automationslösningar inom underhållsverkstäder och montering av fordon. Detta inkluderar att anpassa metoder för att effektivt samla in, analysera och konvertera stora mängder digital data om produkter, underhållsverkstäder och produktionssystem för beslutsfattande och styrning. Målet är att leverera och visa lösningar för optimering av driftsplanering och flexibla visualiseringstekniker.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att öka effektiviteten och kvaliteten på underhåll av fordon genom att digitalisera och automatisera underhållsverkstäder: hantera komplexiteten hos det stora antalet produktkombinationer och fordonsunderhållsanläggningar; realtidsmolnbaserad generering av robotbanor utifrån 3D-modeller; ramverk för design av fysiska verktyg hanterbara av både människor och robotar; högre hållbarhet genom förbättrad arbetsmiljö, effektivt underhåll och högre kvalitet, lägre bränsleförbrukning och längre livscykel.

Planerat upplägg och genomförande

WP1 ska utveckla metoder för beräkning av möjliga konfigurationslösningar baserat på tillgänglig utrustning och lastbilskonfigurationer och generera välbalanserad och optimerad sekvensiering. WP2 ska utveckla ett molnbaserat banplaneringsverktyg för automatisk generering av robotbanor baserat på 3D-modeller. WP3 ska utveckla tre verktyg som representerar olika nivåer i ramverket: videoinspektion, oljefilterbyte och byte av olja/kylvätska. WP4 ska utföra demonstrations- och valideringsaktiviteter i laboratoriemiljö på Chalmers och på Volvo Digitalization Lab.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 april 2020

Diarienummer 2017-02245

Statistik för sidan