Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Virtual Verification of Human Robot Collaboration

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 3719engelska.pdf(pdf, 1219 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla en högautomatiserad mjukvaru-demonstrator som kan användas i det digital produktionsberednings arbetet för optimering av arbetsstationer där människa och robot samarbetar. Projektet var framgångsrikt. Demonstratorn som presenterades i projektet är en av de första mjukvaror som finns för att designa och verifiera människa-robot samarbete

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i en högautomatiserad mjukvaru-demonstrator. Demonstratorn gör det möjligt att simulera, visualisera och optimera arbetsstationer där människa och robot samarbetar, och därmed minska material-och energiförbrukningen, eftersom det behövs färre fysiska prototyper och ombyggnader. Mjukvaru-demonstratorn bidrar också till att förkorta ledtider, bättre kvalitet och högre konkurrenskraft genom att möjliggöra design, testning och optimering av människa-robot arbetsstationer i en virtuell värld

Upplägg och genomförande

Fyra användningsfall, baserat på industripartnerns önskningar, användes för att styra och driva utvecklingen. Metoden med industrifall var framgångsrik och gav forskarna utmanande uppgifter och höll industripartnerna engagerade. Forskningen och utvecklingen av mjukvaru-demonstratorn kommer att fortsätta på liknande sätt i VINNOVA FFI-projektet VIVA-den virtuella fordons montören (DNR. 2018-05026.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-03719

Statistik för sidan