Virtual Verification of Human Robot Collaboration

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion inom transportindustrin

Syfte och mål

Syftet med projektet är att forska och utveckla en effektiv prototyp på en simulerings- och visualisering mjukvara för att verifiera människa-robot samarbete. När projektet är slut finns en prototyp på en mjukvara tillgänglig, vilken har nyttjats i ett antal verifierings scenarion definierade av deltagande industripartner.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet är en prototyp på en simulerings- och visualiseringsmjukvara för att verifiera och balansera människa-robot samarbete. Med mjukvaran kan industrin tidigt i utvecklingsprocessen skapa arbetsinstruktioner till personalen och programmeringskod till roboten. En instruktion och en kod till en optimerad arbetsplats, där människans och robotens styrkor är kombinerade på ett lämpligt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i ett antal arbetspaket. I varje arbetspaket kommer kunskap att utvecklas som kommer implementeras i prototypen. Genom hela projektet kommer prototypen att utvärderas av industriella och akademiska projektdeltagare. Scenarion definierade av industrin används för att utvärdera och driva utvecklingen framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.