Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtual Reality (VR) Assessment centre - från det fysiska till det virtuella assessment-rummet

Diarienummer
Koordinator INTALMA- International Talent Management AB - INTALMA - INTERNATIONAL TALENT MANAGEMENT AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Internationella organisationer skickar idag personal till kris- eller katastrofområden oftast utan att varken att bedömas för sin lämplighet eller utbildas, inför uppdraget. Vi ser affärspotential i att de istället gör en lämplighetsbedömning eller utbildar sina anställda inför uppdraget, genom att simulera miljöerna eller situationerna med Virtual Reality-teknik. Våra kvantitativa och kvalitativa resultat pekar på att produkten är intressant för både utvärdering av kandidater och utbildning av anställda, där utbildning totalt sett har större potential i nuläget.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat visar att produkten erbjuder både en lösning på ett svårlöst problem, har ett relevant innehåll till ett överkomligt pris för de Internationella organisationerna. Undersökningsfasen visar att det finns stor affärspotential inom utbildningsområdet inför placering i svåra arbetsmiljöer och inom gender & mångfald. VR tekniken bidrar till inlärning genom en reell upplevelse av en situation. Det är ett effektivt sätt att öka förståelsen för hur man agerar i katastrofmiljöer och i en sensitivitetsutbildning i gender- & mångfaldsfrågor. Den är dessutom kostnadseffektiv.

Upplägg och genomförande

Vi gjorde en marknadsundersökning (kvalitativ och kvantitativ) för att undersöka affärspotential i en assessmentprodukt för krismiljöer med VR-teknik. Resultatet visade på behovet av och potentialen för en gender & mångfaldsutbildning i VR-miljö. Därav tog produkten en annan inriktning och istället för att inhandla Psykologstöd, enl budgetestimatet, genomfördes en ny kvalitativ undersökning, med nya experter och områden. Konklusionen är att timingen, typen och inriktningen av produkt och efterfrågan är bättre för genderutbildning än assessmentverktyg av beteenden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00304

Statistik för sidan