Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtual CarGo

Diarienummer
Koordinator Combitech Aktiebolag - COMBITECH AKTIEBOLAG, Göteborg
Bidrag från Vinnova 487 200 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2018-02721.pdf (pdf, 254 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade som syfte att identifiera en MaaS lösning som kan skalas upp och hantera ett omfattande och föränderligt utbud av tjänster och leverantörer, komplexa resmönster och skiften mellan transportmodaliteter. Utmaningen kräver lösningar som bygger på principer om öppenhet och självorganisering så att de kan skalas upp och hantera mångfald av komplexitet och förändring. Plattformen kommer att innehålla funktioner som möjliggör självorganisering av ekosystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet identifierade effekter inom samverkan (process för realisering), för intressenter (kundgrupper), företag (tjänsteleverantörer, hållbara affärsmodeller), användare (UX) och samhället (självorganiserande transporttjänster), för system-av-system-av-system-lösningar (ex tjänsteleverantörer till system-av-system), samt effekter för städers transportsystem. Projektet ökar kompetensen att designa ett system som har förmågan att dynamiskt följa förändringar i MaaS-ekosystem, drivna av t.ex. nya teknologier, affärsmodeller och transportsätt.

Upplägg och genomförande

En inledande workshop (WS) syftade till att förbereda samarbetet. Följande fyra workshops hölls med alla parter.WS 1 utföll i en sammanfattning av värdeerbjudande för den öppna självorganiserande MaaS plattformen. WS 2 utföll i en produktdefinition (PD) och en högnivådesign (HND) utifrån ett kundperspektiv. WS 3 resulterade i en PD och en (HND) utifrån ett leverantörsperspektiv. WS 4 utmynnade i en överenskommelse kring arbetssätt och regelverk för utveckling av en MVP. Vi identifierade vilka resurser som kommer att behövas för att genomföra en första iteration av en MVP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2018

Diarienummer 2018-02721

Statistik för sidan