Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VinterCykla!

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Att finna faktorer som bidrar till fler cyklister Funnet: Vi ser två stora områden att fokusera på. Cykeln med förare och utrustning. Väghållning och information kring detta. Vid intervju med cyklister om största hindren för att cykla; 1. Vägförhållanden, 2. Vädret, 3. Krångligt att klä sig, 4. Olycksrisken Om man betänker kostnader vs effekt så tror vi att bättre information om cyklebanor, vägstatus etc. är ett bra redskap. Vi har initierat en första IT tjänst för cyklister som ger information om väghållningen mm. Vi har i dagsläget haft drygt 300 sessioner på denna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har utvecklat en första prototyp av ´Waze´ för cyklister inklusive en infrastruktur som plockar in information från väghållningen. Denna tjänst är nu i drift och utvärdering pågår för att kunna ta fram nästa version av den. Vi har identifierat vilka områden och parter som bör adresseras till nästa steg. Vi har fått väldigt mycket publicitet via TV, Radio och tidningar.

Upplägg och genomförande

Vi har i stort följt planen och anser att den fungerat. Problemet har varit att vintern inföll först slutet och december! Det gör att vi endast hunnit prova tjänsten under några veckor före avslut av projektet. Något som tar mycket tid, men är viktigt, är att träffa och diskutera med piloterna. Då detta oftast måste ske kvällstid innebär det ofta flera träffar innan man hunnit med alla. Viktigt men tidskrävande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00313

Statistik för sidan