Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VINNVINN06

Diarienummer
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 646 042 kronor
Projektets löptid juli 2006 - februari 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01764

Statistik för sidan