VINNVINN06

Diarienummer 2006-01764
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 646 042 kronor
Projektets löptid juli 2006 - februari 2007
Status Avslutat