VINNVINN06

Reference number
Coordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Funding from Vinnova SEK 646 042
Project duration July 2006 - February 2007
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-01764

Page statistics