VINN Kurs: Initiativ för kommersialisering för doktorander

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 699 999 kronor
Projektets löptid november 2007 - september 2009
Status Avslutat