VINN Course: Initiative for PhD students in commercialization

Reference number
Coordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Funding from Vinnova SEK 1 699 999
Project duration November 2007 - September 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-03549

Page statistics