Vidhäftning mot passiverade ytor

Diarienummer
Koordinator Ytbehandlings Aktiebolaget Åviken
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03726

Statistik för sidan