Vidhäftning mot passiverade ytor

Diarienummer
Koordinator Ytbehandlings Aktiebolaget Åviken
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat