Vidhäftning mot passiverade ytor

Reference number
Coordinator Ytbehandlings Aktiebolaget Åviken
Funding from Vinnova SEK 290 000
Project duration January 2009 - October 2009
Status Completed