Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vidareutveckling av strukturerade scintillatormatriser

Diarienummer
Koordinator Scint-X AB
Bidrag från Vinnova 1 087 500 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att: -finna ett sätt att öka reflektiviteten i porerna med hjälp av material som också tål Scint-X övriga produktionsprocesser -optimera reflektiviteten i porerna för att öka scintillatorns ljusutbyte -optimera processen för en industrialisering. Dessa mål är i sig uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Av fysikaliska orsaker som var svåra att förutsäga har den förväntade effekten av den reflektiva beläggningen inte kunnat realiseras. Med mer utveckling på andra områden skulle företaget dock kunna dra nytta av projektets resultat då dessa ändå visar både att beläggningen kan tillverkas i liten och stor skala samt att den har de egenskaper den designades för.

Upplägg och genomförande

Både upplägg och genomförande fungerade bra. På grund av väntetider från leverantör samt att slutresultatet inte blev som förväntat drog projektet ut på tiden. Dock har arbetsgången följt den ursprungliga planen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01940

Statistik för sidan