Vidareutveckling-anpassning av Nano Controls partikelseparator för byggindustrin

Diarienummer 2018-04532
Koordinator NANO CONTROL AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Vårt syfte är att genomföra projektet tillsammans med en potentiell slutkund t.ex SKANSKA eller andra slutanvändare av industridammsugare i byggbranschen för att kunna ta hem ett kontrakt på ett stort antal dammsugare från en större aktör. Därigenom skapas förutsättningar för att starta en egen tillverkning av en industridesignad slutprodukt i Sverige och internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Under 2017 har vi byggt upp ett intresse hos SKANSKA för att fortsätta utvärdera en mindre variant av Nano Controls teknik. Det finns goda möjligheter till en ytterligare utvärdering och anpassning av denna nya variant av separatorn vid deras anläggning i Kalmar under december 2018-maj 2019. Genom ett gemensamt projekt med den nya tekniken (mindre variant) ökar chanserna att få SKANSKA eller andra aktörer inom byggindustrin att bli potentiella slutkunder.

Planerat upplägg och genomförande

Nano Control kommer att tillverka en mindre variant av separatorn (prototyp) som SKANSKA önskar utvärdera inom olika sektorer inom t.ex renovering, rivning, slipning, borrning, polering etc. Därefter testas, optimeras och utvärderas prototypen i dessa miljöer, vid kortare och längre testperioder. efter testperioden kommer vi att utvärdera de slutliga resultaten och jämföra dem med resultaten från de traditionella industridammsugarna, som SKANSKA använder idag. Därefter hoppas vi att vi sitter i en situation där SKANSKA vill göra en beställning på en större serie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.