Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vertex GRC fas 2

Diarienummer
Koordinator Vertex Governance Risk Compliance AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet i fas 2 är att testa Vertex GRC, ett GRC-system på marknaden live i produktion hos kunder för att validera produkten, säkerställa att den är relevant samt att få fler kunder att testa systemet. Ett annat syfte var att vidareutveckla samarbeten för att etablera skalbara sälj och distributionskanaler via konsultpartners i Sverige och utomlands.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projketet var lyckat där vi tagit fram en färdigställd produkt tillgänglig för en bred marknad, som vi testat och fått verifierad, samt byggt upp en bra grund för en skalbar distributionskanal i Sverige och internationellt.

Upplägg och genomförande

Vi delade upp projektet i tre arbetspaket: 1. Validering av systemet Tillsammans med pilotkunder och våra konsultpartners implementera, drifta samt löpande utvärdera systemet och dess funktionalitet för att identifiera och åtgärda förbättringsförslag I aktiviteterna ingår bl.a. funktionsanalys, performance-analys, kravspecificering, programmering och testning. 2.Etablera semi-automatiserad produktionssättningsprocess för nykunder. 3.Etablera och vidareutveckla sälj och distirbutionskanal Approchera potentiella konsultpartner

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2017

Diarienummer 2017-04518

Statistik för sidan