Vertex GRC fas 2

Diarienummer 2017-04518
Koordinator Vertex Governance Risk Compliance AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att lansera ett nytt GRC-system! I dag ställs det högre krav på styrelser och organisationer att hantera sina risker och efterleva regelverk. För att göra detta på ett effektivt sätt, med kontinuerlig överblick, enkel uppföljning och minskat administrativt arbete behövs det systemstöd. Detta behov löser vi med ett system som är marknadens mest användarvänliga, snabbt att implementera och ger enkla och tydliga rapporter direkt. Målet är att företaget är självfinansierande i maj och kan växa organiskt.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att i maj ha tillräckligt med kunder så att företagets intäkter bär sig själv. Vi kommer att med detta projekt nå ut till kunder, säkerställa vår version 1 och säkra implementationer så kunder är live i produktionsmiljö. Vi kommer även att vara ett erkänt alternativ på marknaden där både kunder och konsulter känner till oss och våra fördelar.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att implementera systemet hos kunder. Vi kommer att utveckla våra affärer genom lyckade kundimplementationer, samarbeten med konsultfirmor samt att vara en kraft i branschforum. Vi kommer även att fortsätta utveckla och förbättra systemet.

Externa länkar

A new GRC-system!The easy way to acheive governance, risk management and compliance.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.