Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vertex GRC fas 0.9

Diarienummer
Koordinator Vertex Governance Risk Compliance AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla ett nytt GRC-system (Governance, Risk, Compliance) som passar alla oganisationer som behöver följa upp och hantera sina risker samt ha kontroll på regelefterlevnad. (GDPR, diverse ISO-standards, MIFID2) Detta är ett behov som blir allt starkare hos styrelse och ledning och därmed en marknad som växer snabbt. Vårt mål är även att minska trösklarna för våra kunder att införa ett systemstöd genom att ha en enkel implementation, användarvänligt system som verksamheten förstår intuitivt och en prisbild månadsbetalning utan bindningstid.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att vi har tagit fram en release redo att testas på marknaden. Vi har enligt vår analys, som validerats av konsulter, nu tagit fram GRC-marknadens mest lättanvända systemstöd. Det går snabbt och enkelt att implementera och till en rimlig prisbild. Förväntade effekter är att marknaden som har ett uttalat behov kommer att köpa vårt system i en växande takt baserat på hur vi marknadsför produkten samt att nöjda kunder kommer generara nya kunder i nya bolag. Vi ser även press, media och att våra samarbetspartners kommer att lyfta fram vårt erbjudande.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg har genomförts enligt plan i huvuddrag. Vi har lyckats med den övergripande målsättningen. Enligt vår plan och budget skulle delägarna och eventuella utvecklare vara anställda och ha en lönekostnad. Vi har istället delvis tagit de kostnaderna i ökade konsultarvoden som är högre än budget, samt att delägarna valt att inte ta ut full lön. Vi är tre delägare som alla jobbar 100% med projektet, men bara en har tagit ut en begränsad lön. Därav är skiljer sig siffrorna i utfallet jämfört med budget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00857

Statistik för sidan