Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN SAMBRUK - Sambruk
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommunProjektet ska adressera de viktiga och svåra utmaningarna att få till stånd ett fungerande samspel mellan kommuner och myndigheter i samband med utveckling och införande av nya e-tjänster. Projektet kommer att arbeta med utveckling av nya verksamhetsmodeller och nya e-tjänster inom två utvalda områden: Ekonomiskt bistånd och assistansersättning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ska bidra till utvecklade verksamhetsmodeller och e-tjänster som ska ha iakttagbara effekter på aktuella intressenter. Det ska leda till enklare och mer effektiva interaktionsformer för medborgarna i deras samspel med kommuner/myndigheter. Kommunerna ska tillhandahålla nya, bättre möjligheter att: 1) lämna in förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd, respektive 2) att få information om planerad assistans och kunna kontrollera utförd assistans.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsprojekt kommer att sättas upp med projektledning från Sambruk och deltagare från kommuner och de statliga myndigheterna. Forskare kommer att ingå som aktiva projektdeltagare och bidra med utredning och design. Goda erfarenheter från det tidigare Sambruksprojektet kommer att nyttjas, där forskarna verkade som facilitatorer för att befrämja en aktiv medverkan från verksamhetskunniga, för att därmed uppnå en participativ design. För utvecklingsarbetet kommer förutom generiska verksamhetsmodeller, även metoder från VITS-gruppens metodarsenal att nyttja. Dessa metoder innehåller metodkomponenter för bl.a processmodellering, problemanalys, målanalys, kommunikationsanalys, informationsmodellering, användningsfallsdesign, interaktionsdesign.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00763

Statistik för sidan