Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VeriSpec - Strukturerad specifikation och automatisk verifiering för funktionssäkra fordon

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 10 065 911 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-01299eng.pdf(pdf, 1282 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

VeriSpecs huvudmål har varit att visa hur den ökade formaliseringen av kraven gör det möjligt att gradvis integrera analysmetoder och verktyg i fordonssammanhanget. Målet uppfylls genom föreslagna metoder som stöds av 5 prototypverktyg för: (i) strukturerade kravspecifikation och analys, (ii) statistisk verifiering av arkitektoniska komponenter som anges i SIMULINK, och (iii) AUTOSAR-kompatibel programvara för att maskinvaruallokering. Vi har integrerat kravspecifikations- och analysverktygen med verktyg som redan används i Volvo och Scania.

Långsiktiga effekter som förväntas

De metoder och verktyg som föreslås i VeriSpec, för strukturerad specifikation och analys av säkerhetskrav, på olika nivåer av arkitektonisk abstraktion, samt för SIMULINK-modellernas statistiska verifiering, och AUTOSAR-kompatibla allokering av programvara till hårdvara, ge de industriella partnerna ett ökat stöd för hantering och analys av krav och kontroll av designmodeller, mot utveckling av korrekta och robusta fordonssystem, baserat på modellbaserad analys tekniker.

Upplägg och genomförande

VeriSpec har strukturerats i fyra arbetspaket (WP), med WP1 om identifiering av krav och analysfall, WP2 om specifikation och analys av säkerhetskrav, WP3 om verifiering av modeller som stöder systemutvecklingsprocessen, och WP4 om projektledning (två gånger per månad möten med konsortiet och årliga möten med styrgruppen). Alla WP:er hade uppgifter som slutfördes enligt den ursprungliga planen, med vissa förlängningar av projekttiden på grund av behovet av verktygsimplementering, utvärdering och integration med interna industriella verktyg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2020

Diarienummer 2013-01299

Statistik för sidan