VeriSpec - Strukturerad specifikation och automatisk verifiering för funktionssäkra fordon

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 11 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

Effektivisera metoder och verktyg för verifiering och specificering inom produktutvecklingens tidiga skeden särskilt map funktionssäkerhet för ingående mjukvara och anpassning till ISO26262.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser utveckla nya- och anpassa existerande metoder för formell modellering och verifiering, inklusive relaterat verktygsstöd, för analys av krav och arkitekturmodeller. Utvecklade metoder och verktyg kommer integreras i existerande industriella utvecklingsprocesser enligt ISO26262. Projektet kommer att utveckla ett språk för formalisering av krav och kopplingar till systemarkitekturen, metoder för automatisk verifiering av arkitekturmodeller mot formulerade krav och en prototyputvecklingsmiljö kompatibel med industriella arbetssätt och processer.

Planerat upplägg och genomförande

WP1 Detaljering av industriella krav och definition av användningsfall och prioriterade aktiviteter. WP2 Specifikation och analys av funktionssäkerhetskrav. WP3 Verifiering av arkitekturmodeller. WP4 Projektledning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-01299

Statistik för sidan