Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verifieringsprojekt_toutchstone

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB - Inkubator
Bidrag från Vinnova 297 700 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att kartlägga vår marknad och öka förståelsen för den samt att få en ökad förståelse för fler marknader än Telecom. Via vår marknadsverifiering har vi kunnat se att fordonsindustrin är den industri som har ett stort behov och som inte är lika digitaliserad som Telecom och därmed en bättre marknad för oss att börja arbeta gentemot. Syftet med projektet var att hitta vägen in på rätt marknad via rätt kanal, vilket vi genom vår marknadsverifiering har uppnått.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har tagit fram olika affärsmodeller som i diskussion har verifierats med branschen, vilket har lett till att vi har landat i vilken affärsmodell vi ska gå vidare med. Vi har även tittat närmare på hur inköpsprocessen i fordonsindustrin och Telecom industrin ser ut och hur vi ska kunna ta oss an de diversifierade processerna. Via våra lärdomar kring val av bransch vet vi nu vilken bransch som vi bör gå till först. Vi har även etablerat kontakter inom branschen för att underlätta processen när vår mjukvara är redo för försäljning. Vi ser även ett bättre skalbarhet i denna bransch.

Upplägg och genomförande

Vi påbörjade projektet med att identifiera vilka testledare vi behöver intervjua inom flertalet branscher. Dessa intervjuer genomfördes med syfte att få kunskap om branschernas olikheter samt likheter. Vi fann stora skillnader i inköp och projektutveckling, varför vi valt att primärt gå vidare med en industri, fordon. För denna industri har vi också diskuterat olika affärsmodeller med testledare för att få en bra insyn i inköpsprocessen. Vi har gjort en kartläggning av möjliga köpare och inköpsprocess inom fordonsindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04862

Statistik för sidan