Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verifiering av behållare för utvecklad innovativ läkemedelssubstans

Diarienummer
Koordinator ILYA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera kompatibilitet i Ilya Pharmas tillverkningsprocess med en långsmal behållare, spruta i glas, jämfört med en grund och bred. Målet var att hitta en leverantör av en spruta där det inte finns några regulatoriska eller IP-relaterade hinder och genomföra pilottester för framtida integrering i Ilya Pharmas tillverkningsprocess.

Resultat och förväntade effekter

Leverantörer utvärderades och två möjliga alternativ identifierades och produkterna testades och en utredning kring regelverk och ip har gjorts. Projektet inom ramen för innovativa start ups har varit parallellt till andra tillverkningsrelaterade projekt i Ilya Pharma som tillsammans bidragit till stora framsteg.

Upplägg och genomförande

En senior expert på tillverkning av biologiska läkemedel har knutits till projektet och pilottester har planerats av Ilya Pharma och genomförts av underleverantör. Analysen av materialets stabilitet görs av Ilya Pharma.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00388

Statistik för sidan