Värmereducerande textil HeatReTex

Diarienummer 2018-01479
Koordinator SAAB Barracuda AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Syftet är att undersöka hur en textils värmeledningsförmåga förändras då ett keramiskt 2D fyllmedel tillsätts till Polypropen (PP) för fibertillverkning. Studiens målsättning är att ge beslutsunderlag för ett fortsatt större projekt samt att bygga ett konsortium av aktörer, men även att identifiera materialets egenskaper och begränsningar gällande processbarhet och hur dessa kan lösas. Saab och Swerea IVF har båda deltagit i MISTRA projektet FlameR i vilket ett miljövänligt flamskydd för PP fibrer utvecklades. Detta projekt kommer inriktas på PP som matris.

Förväntade effekter och resultat

Saab Barracuda tillverkar bl.a. kamouflagenät. Dessa är normalt tillverkade i polyester. Polypropen (PP) har betydligt lägre densitet än polyester och PP ger möjlighet att tillverka ett nät med lägre vikt än dagens nät. PP ger också möjlighet till att införliva egenskaper direkt i fibern. Genom att integrera både flamskydd och andra egenskaper kan en lättare, tunnare och mer kostnadseffektiv kamouflage-textil tillverkas. Detta leder till en förenklad hantering av produkterna, kortare ”övertäckningstid” samt mindre platsåtgång under transport.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet kommer ske genom litteraturstudie och praktiska försök i form av kompoundering, fibertillverkning, textiltillverkning samt provning och utvärdering av fibernas och textilens egenskaper. Polypropenfibertillverkning och utvärdering av fibrerna görs av Swerea IVF och utvärdering av textilen görs av Saab Barracuda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.