Värmereducerande textil HeatReTex

Diarienummer 2018-01479
Koordinator SAAB Barracuda AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-04143-en

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att öka en textils termiska ledningsförmåga genom tillsats av 2D fyllmedel i fibrerna och undersöka detta garns egenskaper. Målet med att öka den termiska ledningsförmågan har uppnåtts, vilket kommer kunna leda till ökad prestanda i produkterna.

Resultat och förväntade effekter

Genom att addera aktiva funktioner i de tekniska fibrerna ökar värdet och nya produkter kommer att kunna utvecklas. Genom tillsats av funktion redan vid fibertillverkning blir processstegen färre än om man applicerat funktionen med exempelvis en beläggning efter att textilen tillverkats.

Upplägg och genomförande

Upplägget att tidigt göra experimentella försök har medfört att data snabbt genererats för validering av koncept och idéer. Ingen optimering av inblandningsförsök har genomförts utan ”best practice” har tillämpats för att snabbt komma till en färdig fiber.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.