Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vandra med koll - en interaktiv digital tjänst som kombinerar vandring med kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Trivector Traffic AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att öka möjligheterna till och attraktiviteten i att ta sig till naturområden och vandringsleder med kollektivtrafik. Syftet har varit att utveckla en implementeringsfärdig och testad interaktiv tjänst som kopplar samman naturområden och vandringsleder med befintligt kollektivtrafikutbud. Målet har uppfyllts genom att en testad version togs fram i projektet för Skånes vandringsleder och kollektivtrafik och lanserades för allmänheten med gott betyg. Diskussioner förs nu med flera regioner som visat intresse.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har en implementeringsfärdig och testad interaktiv tjänst tagits fram som kopplar samman naturområden och vandringsleder med befintligt kollektivtrafikutbud i Skåne med syfte att ger fler möjlighet att komma ut i naturen samt minska resandet i bil. Allmänheten har under sommaren testat verktyget och gett det mycket gott betyg. Vid det webbinarium som hölls om verktyget i september deltog många regioner och intresset var stort. Nu förs diskussioner förs med flera regioner som visat intresse för att få det anpassat för deras regioner.

Upplägg och genomförande

Före projektet fanns en prototyp till verktyget. Projektet inleddes med en intern fokusgrupp för att utifrån detta utveckla en första mer användarvänlig version att testa i en extern testgrupp. Tester genomfördes inledningsvis genom att de som ingick i gruppen individuellt fick testa verktyget och samtidigt tänka högt inför utvärderaren. Med resultaten av detta som grund gjordes vidare utveckling och därefter skedde ytterligare tester osv. Sommaren 2022 lanserades verktyget för allmänheten som fick ge ytterligare feedback varpå ytterligare någon revidering gjordes.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2022

Diarienummer 2021-03898

Statistik för sidan