Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validering av ett systemutvecklingskit för federerad maskininlärning för edgeapplikationer

Diarienummer
Koordinator Scaleout Systems AB
Bidrag från Vinnova 4 918 474 kronor
Projektets löptid oktober 2023 - september 2025
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering 2023 - andra utlysning

Syfte och mål

Projektets primära syfte är att öka vår förståelse för skalbarhet och cybersäkerhet inom federerad maskininlärning specifikt för tillämpningar vi molnkanten. Vi kommer också att vidareutveckla och validera ett systemutvecklingskit för federerad maskninlärning, FEDn, för storskaliga tillämpningar inom “fleet intelligence”.

Förväntade effekter och resultat

Konkreta mål med projektet inkluderar: - En ny testbed för storskaliga experiment med miljontals av klienter i en federation. - En ökad förståelse för effekten av så kallade "stragglers" i federerad maskininlärning med stort antal klienter. - Ny teori och analys kring hur urval och partitioning av klienter kommer in i en formell säkerhetsanalys. - Nya aggregreringsstrategier som förbättrar både skalbarhet och säkerhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet organiseras i fyra arbetspaket som till stor del kommer överlappa i tid. Vi kommer bilda en organisationsöverskridande projektgrupp med medlemmar från Scaleout, Uppsala Universitet och en samarbetspartner. Vi planerar att ses regelbundet via Zoom (varannan vecka) och i fysiska träffar en gång per kvartal.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 november 2023

Diarienummer 2023-01890

Statistik för sidan