Validering av aerodynamik och värmeöverföring kopplat till turbinstrukturer

Diarienummer 2009-01238
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att bygga teknologi, kompetens och trovärdighet inom aerodynamik och värmeöverföring för komponenter som tillhör Volvo Aeros specialisering - turbinutloppsledskenor och turbinduktar.

Resultat och förväntade effekter

Valideringsdata för omlänkande ledskenor i turbinduktar. Det här är en viktig del av Volvo Aeros valideringsplan för denna komponent. Värmeöverföringsresultat och aerodynamiska mätningar för utloppsledskenor. Dessa data kommer att användas för att utvecka och validera analysmetoder.

Upplägg och genomförande

En senior forskare på Chalmers Tekniska Högskola genomför detaljerade mätningar i den nya turbindukten med omlänkande ledskenor som nyligen installerats på Chalmers under tidigare NFFP4 projekt. Därefter fortsätter arbetet med utloppsledskenriggen och forskare ifrån Lunds Universitet, som har lång erfarenhet av värmeöverföring, genomför kompletterande väremöverföringsmätningar i utloppsledskeneriggen på Chalmers.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.