Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validering av aerodynamik och värmeöverföring kopplat till turbinstrukturer

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - september 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att bygga teknologi, kompetens och trovärdighet inom aerodynamik och värmeöverföring för komponenter som tillhör Volvo Aeros specialisering - turbinutloppsledskenor och turbinduktar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Valideringsdata för omlänkande ledskenor i turbinduktar. Det här är en viktig del av Volvo Aeros valideringsplan för denna komponent. Värmeöverföringsresultat och aerodynamiska mätningar för utloppsledskenor. Dessa data kommer att användas för att utvecka och validera analysmetoder.

Upplägg och genomförande

En senior forskare på Chalmers Tekniska Högskola genomför detaljerade mätningar i den nya turbindukten med omlänkande ledskenor som nyligen installerats på Chalmers under tidigare NFFP4 projekt. Därefter fortsätter arbetet med utloppsledskenriggen och forskare ifrån Lunds Universitet, som har lång erfarenhet av värmeöverföring, genomför kompletterande väremöverföringsmätningar i utloppsledskeneriggen på Chalmers.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01238

Statistik för sidan