Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Väldesignade mötesplatser i miljonprogrammets offentliga rum för jobb, produktion och utveckling

Diarienummer
Koordinator COOMPANION-KOOPERATIV UTVECKLING STOCKHOLMS LÄN - Coompanions kontor i Södertälje
Bidrag från Vinnova 494 096 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Många förorter i miljonprogrammet har en svag social och fysiskt infrastruktur i det offentliga rummet i form av tillgängliga och attraktiva mötesplatser vilket försvårar lokal utveckling och integration. Ett koncept har tagits fram som ett bidrag till lösning på detta, där lokala områdesföretag utvecklar och förvaltar väldesignade både fysiska och digitala mötesplatser. En modell har skapats med värdekedja från design, leverans, distribution och försäljning inkl områdesföretag för utveckling och förvaltning för att säkra social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett antal modeller och utvecklingsplaner för hur väldesignade mötesplatser i det offentliga rummet´ kan skapas och digitaliseras. Modellen områdesföretag skapar lokala arbetstillfällen, lokalt engagemang för det egna bostadsområdet samt stärkt lokal ekonomi, kultur och gemenskap. Modellen med nätverk, inkl bostads- och byggföretag, forskning och civilsamhälle, för en ekologiskt hållbar och social produktion kopplad till utvecklingen av mötesplatserna, förväntas bidra till nya arbetstillfällen, nydanande produkter och minskat utanförskap

Upplägg och genomförande

En styrgrupp med ett mindre Au ledde projektet. Intervjuer, större workshops, samordningsmöten och informationsmöten med boende, lokalt föreningsliv, fastighetsägare, byggbolag, näringslivsrepresentanter och kommunala intressenter har genomförts. Anpassning till partners strategier och planer har skett löpande med projektmålen i fokus vilket till sist påverkat resultaten i positiv riktning. I avslutningsfasen har stor vikt lagts vid realistiska genomförandeplaner för förverkligande ihop med delvis nya tunga strategiska aktörer. Detta borgar för framtida framgång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04443

Statistik för sidan