Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vägen till Lignorado

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2019 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Senast uppdaterad 28 oktober 2019

Diarienummer 2019-04492

Statistik för sidan