Vägen till Lignorado

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2019 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Senast uppdaterad 28 oktober 2019

Diarienummer 2019-04492

Statistik för sidan