Utvecklingsarena för forskning och entreprenerskap i samverkan

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Bidrag från Vinnova 12 761 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03302

Statistik för sidan