Development Area for Research and Entrepreneurship

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Funding from Vinnova SEK 12 761 000
Project duration October 2007 - July 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-03302

Page statistics