Utvecklingsarbete för Produktionslyftet 4.0, med sikte på att möta utmaningar från digitaliseringen

Diarienummer 2017-05300
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att - utveckla arbetssätt och metoder som bidrar till digital mognad, djärvare framtidsbilder och nyttjande av digitaliseringens möjligheter - inhämta kunskap från omvärld och tidigare projekt som kan användas för metodutveckling - utveckla pedagogik baserat på känd kunskap som fungerar i Produktionslyftets kontext - prova ett antal lösningar i företag som arbetar enligt Produktionslyftets metodik - demonstrera några exempel från företag på uppnådda effekter, framför allt relaterat till digitalisering, utifrån i projektet utprovade arbetssätt.

Förväntade effekter och resultat

Planerade leverabler: - Identifiering av resultat som är lämpliga att implementera genom Produktionslyftets metodik - Rapport med iakttagelser och lärdomar från jämförbara aktiviteter i några andra länder eller stora organisationer - Handledning, presentationer och arbetsmaterial för utvecklade stödaktiviteter Förväntade effekter: - Effektivare arbetssätt för att stödja ett strategiskt arbetssätt för förnyelse i företag - Utveckling av Produktionslyftet för att möta utmaningar som följer av digitaliseringen

Planerat upplägg och genomförande

Relevant FoU inom digitalisering gås igenom för att identifiera resultat som är lämpliga att implementera i mindre företag. Erfarenheter inhämtas från program i andra länder och förändringsprocesser i några avancerade företag. Pedagogiska ”byggstenar” för att stödja implementeringsstrategier i företag tas fram, med särskild inriktning på strategi- och analysverktyg relaterade till digitalisering, och experiment och test av dessa genomförs. Även digitala hjälpmedel för användning inom Produktionslyftets eget arbete kommer att testas.

Externa länkar

Webbsidan för hela programmet Produktionslyftet, till vilket detta projekt är kopplat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.