Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingsarbete för Produktionslyftet 4.0, med sikte på att möta utmaningar från digitaliseringen

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom Produktionslyftet har cirka 260 företag åstadkommit förnyelse och förbättring av produktionssystem, organisation och företagskultur. Den allt snabbare teknikutvecklingen har gjort att bland annat digitalisering måste bearbetas mer, vilket varit syftet med projektet. Arbetet har resulterat i en utvecklad metodik med inriktningen att digitaliseringsutmaningar ska beaktas under hela processen. Även hållbarhetsfrågor har lyfts fram starkare. Denna utveckling avses fortsätta genom andra projekt.

Resultat och förväntade effekter

Av Produktionslyftets tre faser har den första, strategiska fasen, och den tredje, spridningsfasen, reviderats. När det gäller att fastställa och skapa samsyn kring övergripande mål, ambitioner, utmaningar, prioriteringar etc är digitalisering nu invävt. Projektet har också tagit fram ett antal byggblock för att specifikt bearbeta digitaliseringsfrågor, som effektiva datastrukturer, datasäkerhet, och automatisering. Den uppdaterade metodiken tillämpas nu av coacherna som uppger goda resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har inhämtat erfarenheter från program och organisationer som arbetar strategiskt med digitalisering, i Sverige och även i Tyskland, Storbritannien och Norge. Ett antal forskare och experter har på projektets uppdrag tagit fram underlag till nytt, reviderat eller kompletterande innehåll i workshoppar och arbetsredskap. Produktionslyftets coacher och aktörer har diskuterat utvecklingsmöjligheter och givit inspel. Projektet har ägnat mycket kraft åt den pedagogiska utformningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 november 2017

Diarienummer 2017-05300

Statistik för sidan