Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingen av SIQs Modell

Diarienummer
Koordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Bidrag från Vinnova 492 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har varit att vidareutveckla SIQs Modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. En vidareutvecklad modell är ett stöd för svenska organisationer i sin hållbarhetsinriktade verksamhetsutveckling för ökad samhällsnytta, tillväxt och konkurrenskraft. Projektet har engagerat mer än 130 experter och forskare och möjliggjort utvecklande av SIQ Managementmodell samt tillhörande handbok, vilken även den 22 januari 2018 lanserats via SIQs hemsida, https://www.siqmodell.se/

Långsiktiga effekter som förväntas

Redan två veckor efter lansering av SIQ Managementmodell har över 1000 personer/organisationer laddat ner modellen och handboken från SIQs hemsida vilken avgörs få betydande påverkan för att driva på en hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling inom svenska organisationer. Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018 och framåt kommer att genomföras med den nya SIQ Managementmodell som bas. Den 22 jan. 2018 lanserades modellen och här är en länk till pressreleasen som ger ytterligare detaljer; http://www.mynewsdesk.com/se/siq/pressreleases

Upplägg och genomförande

Givet den prototypmodell som utvecklats har modellen genom projektet förfinats och även testats med gott resultat i fem organisationer av olika typ. Valideringen av modellen har varit framgångsrik och verifierat att den är så pass generell att den fungerar i alla typer av verksamheter. Sammantaget har över 130 experter och forskare bidragit i utvecklandet av SIQ Managementmodell vilken lanseras kostnadsfråga via SIQs hemsida. Även en handbok har utvecklats som stöd för modellen och en del lanseringsmaterial i form av filmer och annat har utvecklats på bekostad av SIQ.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-04400

Statistik för sidan