Utveckling av Volvos fullskalevindtunnel och virtuell tunnelmodell för framtida fordonscertifiering

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91760
Bidrag från Vinnova 5 973 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för utveckling av miljömässigt och säkerhetsmässigt konkurrenskraftiga fordon, med successiv vridning mot virtuell utveckling. Målet med projektet är att vidareutveckla kompetenser och metoder kopplade till aerodynamisk optimering av vägfordon. Specifikt handlar det om att identifiera brister i och föreslå nödvändiga förbättringar av layouten, och av metoder kopplade till den fysiska utformningen och till den virtuella modelleringen av slotted walls vindtunnel.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer att öka noggrannheten i befintliga beräkningsmetoder, vilket är ett nödvändigt steg för att möjligöra en reduktion av kostsam fysisk utveckling till förmån för virtuell utveckling. Förbättrade numeriska metoder möjliggör dessutom virtuell reproduktion av verkliga förhållanden vilka råder på väg, samt simulering av transienta förlopp. Detta är nödvändigt för korrekt prediktering av bränsleförbrukningen och för korrekt optimering av fordonets handlingsegenskaper. Slutprodukten blir en tillförlitligare och kostnadseffektivare produktutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras som doktorandprojekt vid Chalmers TH, i nära samarbete med Volvo Cars. Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket, innehållande i tur och ordning kartläggning av befintliga förhållanden i fysiska och numeriska metoder, en detaljerad jämförelse mellan verktygen och identifiering av viktiga skillnader, förslag och implementering av förbättringar av verktygen, inkl. validering av uppnådda resultat och slutligen utarbetning av underlag för fortsatt arbete. Ett femte arbetspaket omfattar projektledning och rapportering av projektresultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01359

Statistik för sidan