Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av Volvos fullskalevindtunnel och virtuell tunnelmodell för framtida fordonscertifiering

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91760
Bidrag från Vinnova 5 973 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2014-01359sv.pdf (pdf, 640 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Volvo Cars har sedan 1986 nyttjat sin egen vindtunnel, som bas för kravsättning, utveckling av nya projekt och verifiering av produktionsbilar. Parallellt med detta används idag virtuella verktyg, som nödvändigt komplement till fysisk utveckling. Projektets mål har varit att vidareutveckla numeriska modellen av vindtunneln för att därigenom reducera skillnaderna mellan verktygen, korta ledtider, och på sikt möjliggöra certifiering av bränsleförbrukning med virtuella verktyg. Ett annat mål har varit att undersöka visa tillkortakommanden i luftströmningen i vindtunneln.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en förbättrad virtuell modell av Volvos vindtunnel samt utökad förståelse för strömningen i tunnelns testsektion och dess påverkan på de uppmätta aerodynamiska krafterna i linje med projektets målsättning. Detta möjliggör ledtidsförkortning för utveckling av miljö- och säkerhetsmässigt ännu bättre fordon, och successiv vridning mot kostnadseffektivare virtuell utveckling och verifiering. Resultaten av projektet ligger väl i linje med visionen för FFI Fordonsutveckling om att etablera världsledande metoder och verktyg för fordonsutveckling.

Upplägg och genomförande

Den longitudinella tryckfördelningen samt gränsskiktets utbredning i vindtunneln har uppmätts och använts för att validera och kalibrera den virtuella modellen. Tryckfördelningen använts även för val av turbulensmodellering lämplig för de numeriska simuleringarna. Mätningar av flödesvinklar och homogenitet i flödet i tom testsektion har genomförts med mycket hög noggrannhet, och möjliga orsaker till uppkomsten av flödesvinklar har kunnat förkastas. Genom att artificiellt öka dessa har det visats att dessa flödesvinklar inte har någon påverkan på de uppmätta krafterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2014-01359

Statistik för sidan